1050 nye boliger i året

I løpet av de neste seks årene kan Stavanger få opp mot 1050 nyeboliger årlig, dersom alle planer blir vedtatt. Økt utbygging skalogså gi billigere boliger, håper rådmannen.