Tjuvstart på Orstad-byen

Betydelige arealer klargjøres for nye bolig-er, ny næringsvirksomhet og sentrumsfunksjoner på Orstad. Klepp kommune tar sats mot Orstad-byen.