Ber helseministeren overprøve fylkestinget

Ove Svalestad får ikke reise ut av fylket for behandling av sin MSsjukdom. Jan Petter Rasmussen ber nå helseministeren gripe inn slikat Svalestad kan reise dit primærlegen anbefaler.