Oppsigelser i Energos

Mellom 15 og 20 Energos-ansatte sies opp innen utgangen av måneden.Ledelsen vil redusere utgiftene.