Barnehage tvinges til privatisering

Foreldre, ansatte og stiftelsen bak Håholen barnehage på Lura er sjokkert over at rådmannen vil ta fra dem 412.000 kroner neste år.