Redusert ventetid for adopsjonssøkere

Formannskapet vedtok torsdag kveld enstemmig å ta redegjørelsen om ventetiden for behandling av søknader om adopsjon av utenlandske barn til orientering.