Sjøen følger slektene

Stavanger har alltid hentet inntekter fra havet. Vi følger en sjømannsfamilie gjennom de siste hundre årene.