Her er hele beslutningen i Viksveen-saken

Stein Ingemann Viksveen, f.09.11.39 — siktet for overtredelse avstraffelovens paragraf 90 første ledd annet straffalternativ jf.paragraf 49 m.m. - henleggelse etter bevisets stilling.