170 flyktninger neste år

170 flyktninger tar Stavanger sikte på å bosette neste år, menkommunen har problemer med å finne penger til å ta de nyeflyktningene inn i integreringsprogrammet som ble igangsatttidligere i år.