Havnestreik ikke i havn

I flere land streiket havnearbeidere i går for retten til å losse og laste skip. Et direktiv fra EU er årsaken.