Fylkesmannen klager på naust-vedtak

I januar vedtok utvalg for byutvikling i Sandnes kommune å godkjenne et naust Kirsten og Tormod Husebø har bygd i et friområde på Ims. Politikerne mener Husebø bør få erstatte et notbruk som har vært på eiendommen i lang tid.