Bredbånd til skolene i Ryfylke

I Ryfylke skal 50-60 barnehager, skoler, aldershjem og andre enheter få bredbånd.