Ikke akkurat Sesam stasjon

Stavanger stasjon ser ikke ut, mener transportplansjef Marit Sletteberg Storli.