- Ansett prester på åremål

Skal yngre prester ha noen sjanse til å få seg faste stillinger,bør det åpnes for større fleksibilitet i ansettelses— vilkårene.Åremål kan løse mye av problemet, mener ung teolog.