- Burde aldri vært her

— Arbeidet med å hogge opp lasteskipet «John R» er ikke enkelt. Deter et spørsmål om jobben burde vært gjort et annet sted enn iJåttåvågen, mener ordfører Leif Johan Sevland.