Ikke økte helseproblemer

Helsesjefen i Sandnes har ikke merket noen økt pågang som følge av terrorfrykt.