Vil få varene tidligere ut

Varetransportørene gleder seg over omleggingen øverst i Klubbgata, men de handikappede fortviler.