- Nå er jeg enda mer mot krig

100 av konfirmantene til Human-Etisk forbund var i helgen samlettil rollespill om flyktninge— og asylpolitikk.