Suldal slepp kutt

Det blir ikkje smalhans i Suldal neste år heller. Men for første gong på 20 år serverer rådmannen eit budsjett utan overskot til investeringar.