- Et stort problem

Den utstrakte bruken av kommunale og halvkommunale selskaper er et demokratisk problem, mener finansrådgiver Njål Kolbeinstveit.