- Meningsløst og urettferdig

— Det er meningsløst og urettferdig at en narkotikamisbrukers hjemstedsadresse skal avgjøre hvorvidt vedkommende får et bestemt rehabiliteringsopplegg eller ikke, sier leder Ulf Jansen i Tyrilistiftelsen.