Pusterom for flytteplanene

Styret i Luftfartsverket gikk i går inn for å utsette vedtaket om ny regioninndeling for hele landet. Saken skal i stedet tas opp til endelig behandling i ekstraordinært styremøte mandag 28. mai, opplyser kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i Luftfartsverket, til Aftenbladet.