Kampvilje mot Ryfast

Legger de Ryfast hit, skal de få skikkelig kamp. Inntil da tar vi det helt med ro.