Høgre-ungdom i kø til Stortinget

Ni høgre-ungdommar kan få fast plass eller fyrste varaplass på Stortinget etter valet. Seks av dei er jenter.