130.000 innbyggere i 2020

Befolkningen i Stavanger vil øke jevnt til 130.000 innbyggere i 2020. Stavanger må skape vel 7500 nye jobber for å skaffe arbeid til de nye innbyggerne.