Positiv til boligprosjekt

Det planlagte boligprosjekt til Varner Invests i kvartalet med «No. 11» i Vågen får ståkarakter av byplansjef Jan A. Bekkeheien.