Ryfylkesamarbeidet skal bli tettere

Billigere og bedre regionsamarbeid. Det er målet med et nytt selskap som skal erstatte Ryfylkerådet og Ryfylke Vekst.