Eldre med å byggehandsaming

Eldrerådet i Sandnes ønskjer å vera med på planlegging og bygging av nye bustader og institusjonar for eldre. Dei ber derfor om at ein person frå eldrerådet får bli med i alle byggekomitéar som gjeld bygg for eldre.