Kysten skal under lupen

Gjennom to ulike prosjekter skal nå helsen og produksjons— kapasiteten til vestlandskysten sjekkes. Metodene spenner fra matematiske beregninger til urinprøver fra krabber.