God gang i arbeidet på Storhaug

Jobben med å fornye de gamle industriområdene på Storhaug er i gang for lengst. Det inkluderer også å få folk flest med i arbeidet. En av tingene prosjektgruppa Urban Sjøfront gjerne vil ha folk med på, er hvordan de nye uteområdene skal bli.