Inntekt over 400.000 gir billigere barnehage

Fra 40 til 45 prosent av foreldre med barn i kommunal barnehage haren inntekt på over 400.000 kroner. De får billigere barnehage ihøst. De med lavere inntekter skal betale mer.

Publisert: Publisert:
  • Elisabeth Seglem
    Journalist
iconDenne artikkelen er over 19 år gammel

STAVANGER: Enslige foreldre med lav inntekt vil få støtte fra trygdekontoret til å takle prisstigningen som er på to prosent fra i høst, ifølge kommunen. Verre er det for foreldrepar med lav inntekt.

De får ingen lette nå, men en økning i prisen på to prosent, bekrefter direktør for oppvekst og levekår Kjell Arvid Berland.

I grove trekk vil rådmann Ole Hetland fordele 6,6 millioner kroner fra staten bevilget til reduserte barnehagepriser slik:

1,1 million kroner skal gå til såkalt styrket barnehagetilbud til barn med store og varige funksjonshemninger. Disse kan søke om halv friplass i Stavanger kommune.

2,5 millioner kroner skal gå til de private barnehagene som skal få bruke pengene fritt. Rådmannen ber om at foreldrebetalingen reduseres.

3 millioner kroner står da igjen til de kommunale barnehagene. Halvparten vil rådmannen bruke til rehabilitering og oppussing av barnehager med kommunalt opptak.

De siste 1,5 millioner kroner vil rådmannen bruke til å redusere foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene. Men ikke alle vil få redusert barnehagepris i høst. Rådmannen reduserer kun satsene for familier med inntekt over 400 000 kroner. De resterende får i realiteten en prisoppgang.

I saksutredningen som politikerne skal ta stilling til når de behandler forslaget fra rådmannen førstkommende mandag, begrunner rådmannen avgjørelsen slik:

«Det har i den senere tid vært mye fokus på maksimumssatser og krav om å redusere de høye foreldrebetalingssatsene.»

Foreldre som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner i året vil få redusert prisen fra 35.900 kroner til 33.200 kroner i året. Foreldre med inntekt opp mot 600.000 kroner får en reduksjon fra 39.100 til 36.300 kroner, mens foreldre som tjener mer enn 600.000 kroner kan beregne utgifter på 36.900 istedenfor 39.700 kroner.

Det ville være feil signal å sende dersom vi reduserte prisen for de med lavest inntekt slik situasjonen er i dag, sier oppvekstdirektør Kjell Arvid Berland.

Han viser til at mange av dem som har lavest inntekt, er enslige. Disse har rett på støtte til barnehagetilsyn fra Trygdekontoret. Slik kommunen ser det, vil billigere barnehageplasser for fattige enslige, bare være en gavepakke til staten, som kan kutte i trygdestøtten.

«En sterk kommunal subsidiering av de lavere til midlere inntektsgruppene i forhold til enslige forsørgere er i realiteten mer en støtte til trygdekontoret/staten enn til foreldrene,» mener rådmannen.

Stavanger kommune vil derfor vurdere å innføre en pris, såkalt enhetspris, på alle barnehageplasser. Sandnes, Trondheim, Tromsø og Bærum er blant kommunene som har gjort dette. I Sandnes koster en barnehageplass 35.200 kroner i året.

Enhetspris kan kombineres med i gi foreldre mulighet til å søke redusert betaling i visse tilfeller. En omlegging er ikke ment å ramme de svakeste foreldrene, ifølge oppvekstdirektøren.

Et hovedpoeng med å innføre en pris for alle barnehageplasser, er å overlate en større del av utgiftene med subsidiering av foreldre med lav inntekt til de statlige trygdekontorene. I dag tjener staten på at Stavanger har lave priser for denne gruppen, mener rådmannen.

Vi signaliserer en åpning for innføring av enhetspris med effektuering fra nyttår, sier Berland.

En gjennomgang med analyse av hele barnehagesektoren pågår. Konklusjonene kan være klar til budsjettbehandlingen før jul.

Berland kan likevel ikke love lavere priser, eller si sikkert hvilke grupper dette kan bety endringer for, hvis politikerne vedtar dette.

elisabeth.seglem@ stavanger.aftenblad.no

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. – Muligens en eller to flere som er positive

  2. Vasker du kjøkkenbenken før eller etter at du lager mat? Det har noe å si

  3. Trump tar kraftig innpå Biden

  4. «Alle prestasjonene er hans egne, men vi har gjort det veldig lett for ham»

  5. Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

  6. Forbrukerrådet mistenker at Lyse driv prisjuks