Utestedene følger alkoholloven

Av 491 skjenkekontroller i fjor ble det bare funnet avvik på 13 skjenkesteder.