Bonde må betale for utgravinger

Gårdbruker Reidar Bryne får tillatelse til å dyrke deler av et område med automatisk fredete kulturminner.