• I fjor ble det oppført 1100 nye boliger i Stavanger. Ni av ti ble oppført innenfor etablerte boligområder og i de såkalte transformasjonsområdene langs Urban Sjøfront, i Jåttåvågen og i Bjergsted. Utdrag: Til sammen er det åpnet for opptil 4000 nye boliger på Hinna i planperioden fra 2006 til 2021. Kristianb Jacobsen.

Sjefarkitekt frykter fortettingen

Sjefarkitekt Per Grimnes frykter at fortetting kan gjøre Stavanger til en by med mindre mangfold og variasjon. Utfordringen er å skape gode uterom.