Rapport om nevrokirurgi klar 1. mai

Den nordiske ekspert— gruppen som torsdag møtte fagmiljøene på sykehuset, har skapt nytt håp for å få beholde det nevrokirurgiske tilbudet i Rogaland.