• Jan M Herigstad gikk tur på Revtangen på Orre og fant ved 18-tiden onsdag et sprenglegeme fra 2. verdenskrig i en sanddyne. Jan M. Herigstad

Fant sprenglegeme fra 2. verdenskrig

Jan M. Herigstad fant ved 18-tiden onsdag et sprenglegeme fra 2. verdenskrig i en sanddyne Revtangen på Orre.