Buplikt gir dyrare bustadlån

Skandiabanken, BN Bank og Verdibanken gir ikkje lån til eigedommar med buplikt.