Strid om leikeplass i Nærbø-parken

Prioriterer politikarane i Hå bilar føre barn? Det spørsmålet stiller barna sin representant i utval for plansaker.