Beverly i egen ølklasse

Beverly selger mer øl enn Dickens og Checkpoint til sammen. Det blir Beverly-eier Øyvind Ekeland beruset av.