Rogalandsbønder mot påbod om lausdriftfjøs

Eit påbod om at alle fjøs skal være utan båsar i år 2024 har fått bønder i Rogaland til å reisa bust.