• Thomas Fosse

Legger seg flat i husleiesak

— Slike saker skal kort og godt ikke forekomme, skriver kommunaldirektør Leidulf Skjørestad i et notat til kommunalstyret for miljø og utbygging.