– Kontroll vil gi tydelige signaler

Norske tollere må gis lov til å undersøke utenlandske fly som mistenkes brukt til ulovlig fangetransport.