Hjelmeland på gli

Hjelmeland kommer til å gjøre noe med eiendomsskatten etter kritikken fra næringslivet, hyttefamilier og fastboende.