- Jeg er sjokkert

— Jeg har ikke hørt ett ord om dette før nå. Det er høyst kritikkverdig at vi ikke har fått informasjon, sier Bodil Opsanger Seglem, mor og hjelpeverge til Christine.