• Leif Ole Topnes opplyste på Twitter at 107 utlendinger er blitt uttransportert fra Rogaland i det første halvåret i 2013.

107 utlendinger sendt ut av Rogaland i år

Representert i 424 straffesaker.