9 av 10 elever lærer mer med leksehjelp

Leksehjelpere som kjenner elevene og har fagkompetanse, er et av suksesskriteriene for at leksehjelp skal fungere.