- Et vanvittig prosjekt

På Anda i Klepp vil driftige jærbuer grave opp et jorde og lage en kunstig innsjø på 30 dekar — for vannski.