Står fylkeskommunen for fall?

Debatten har om fylkeskommunen fra den ble opprettet, og den harblitt stadig hissigere. Aftenbladet spør: Vil ditt parti legge nedfylkeskommunen? Hva er alternativet?