Utdanningsforbundet frykter rangering

Utdanningsforbundet frykter at utdanningsminister Kristin Clemet er mer opptatt av at resultatene på de nasjonale prøvene blir brukt til skolerangering, i stedet for kartlegging av den faglige utviklingen for hver enkelt elev over tid.