• Det kan bli billigere for fylkeskommunen å rive det gamle Trallfabygget og bygge nytt i stedet. Geir Sveen

Trallfabygget er blitt et pengesluk

Rehabilitering av Trallfabygget i forbindelse med bygging av ny videregående skole på Bryne sprenger budsjettet for fylkeskommunen, som vurderer å rive hele bygget.